Jubileusz 30-lecia Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców

Autorem zdjęć naszego jubileuszu jest Tomasz Mizgier.