Wynagrodzenie

Wynagrodzenie młodocianych

okres obowiązywania:  od  1.06.2014 do 31.08.2014

 

 

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób finansowania

płatnik

uczeń

155,81 zł
I rok nauki

emerytalne

15,21 zł

15,21 zł

rentowe

10,13 zł

2,34 zł

chorobowe

-

3,82 zł

wypadkowe

x*)

-

194,77 zł
II rok nauki

emerytalne

19,01 zł

19,01 zł

rentowe

12,66 zł

2,92 zł

chorobowe

-

4,77 zł

wypadkowe

x*)

-

233,72 zł
III rok nauki

emerytalne

22,81 zł

22,81 zł

rentowe

15,19 zł

3,51 zł

chorobowe

-

5,73 zł

wypadkowe

x*)

-

 

 

*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.