Informacje podstawowe

 

Absolwencie, skończyłeś szkołę i nie wiesz co dalej?

Szukasz zajęcia, które może dać Ci samodzielność, a w dorosłym życiu niezależność?

 

 

Ucz się zawodu w zakładzie rzemieślniczym!

 

Nauka w zakładzie rzemieślniczym pozwoli Ci na:

 • zdobycie ciekawego zawodu,
 • naukę pod kierunkiem doświadczonych mistrzów,
 • nabycie umiejętności praktycznych,
 • uzyskanie tytułu czeladnika.

 

Wybierając naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym inwestujesz w swoją przyszłość:

 • masz doświadczenie w zawodzie,
 • z tytułem czeladnika łatwiej znajdziesz dobrą pracę,
 • okres nauki zawodu wliczany jest do stażu pracy.

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. W tym czasie pod fachowym okiem mistrza zdobędziesz zawód zgodny z Twoimi zainteresowaniami, nabędziesz umiejętności praktyczne i poznasz technologie i techniki pracy w zakładzie.

 

 

Nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej na piśmie pomiędzy uczniem a rzemieślnikiem. Zawiera się ją za pośrednictwem Cechu, daje Ci to pewność, że Twój przyszły pracodawca spełnia wszystkie wymagane do szkolenia uczniów warunki oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona od strony prawnej.

 

Zatrudniony w celu nauki zawodu młodociany pracownik posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu  Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • urlopu,
 • bezpłatnej opieki lekarskiej,
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

 

Nauka w zakładzie rzemieślniczym kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed Komisją Egzaminacyjną Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu a w niektórych przypadkach przed Komisją Egzaminacyjną Kuratorium Oświaty (dotyczy między innymi zawodu sprzedawcy  i kucharza).

 

Zdobycie przez Ciebie tytułu czeladnika zwiększa szanse na znalezienie dobrej ciekawej pracy, a po upływie trzech lat pracy w zawodzie pozwala na zdobycie tytułu mistrza w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu (wymagane wykształcenie minimum zawodowe).

 

Więcej informacji oraz wykaz zakładów szkolących uzyskasz w Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców Przedsiębiorców:

Murowana Goślina, Plac Powstańców Wlkp. 13, tel. 618 122 050.